KHUNG THỰC ĐƠN 233 A6

Slanted Sign Holder  |  サインホルダー

Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, thông báo…

sản phẩm233-A6, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 10 x 20 x 5 cm, màu sắc: Trắng trong

Model: 233-A6, Number of tiers: 01, Material: Plastic PS, Dimension: 10 x 20 x 5 cm, Color: White

モデル:233-A6、層の数:01、素材:プラスチック PS、次元さ:10 x 20 x 5 cm、カラー:白

모델: 233-A6, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 10 x 20 x 5 cm, 색상 : 화이트

型号:233-A6,层数:01,材质:塑料PS,尺寸:10 x 20 x 5 cm,颜色:白色

Modelo: 233-A6, Número de niveles: 01, Material: Plástico PS, Dimensión: 10 x 20 x 5 cm, Color: Blanco