Tư vấn và thiết kế gia công cho hội thảo, hội nghị, hay sự kiện quảng bá cho các doanh nghiệp dựa trên những mẫu sản phẩm do công ty Xukiva trực tiếp sản xuất hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra công ty Xukiva cũng nhận gia công sản phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của doanh nghiệp.