KHAY TỜ RƠI 225-2

Desktop Display Rack  |  サインホルダー

Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, tờ rơi, brochure…

sản phẩm225-2, số ngăn chứa: 02, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 10.5 x 11.5 x 21 cm, màu sắc: Trắng trong

Model: 225-2, Number of tiers: 02, Material: Plastic PS, Dimension: 10.5 x 11.5 x 21 cm, Color: White

モデル:225-2、層の数:02、素材:プラスチック PS、次元さ:10.5 x 11.5 x 21 cm、カラー:白

모델: 225-2, 번호 : 02, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 10.5 x 11.5 x 21 cm, 색상 : 화이트

型号:225-2,层数:02,材质:塑料PS,尺寸:10.5 x 11.5 x 21 cm,颜色:白色

Modelo: 225-2, Número de niveles: 02, Material: Plástico PS, Dimensión: 10,5 x 11,5 x 21 cm, Color: Blanco

Khay tờ rơi Xukiva 2252