KHAY TỜ RƠI 225-1

Desktop Display Rack  |  サインホルダー

Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, tờ rơi, brochure…

sản phẩm225-1, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 7 x 11.5 x 20 cm, màu sắc: Trắng trong

Model: 225-1, Number of tiers: 01, Material: Plastic PS, Dimension: 7 x 11.5 x 20 cm, Color: White

モデル:225-1、層の数:01、素材:プラスチック PS、次元さ:7 x 11.5 x 20 cm、カラー:白

모델: 225-1, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 7 x 11.5 x 20 cm, 색상 : 화이트

型号:225-1,层数:01,材质:塑料PS,尺寸:7 x 11.5 x 20 cm,颜色:白色

Modelo: 225-1, Número de niveles: 01, Material: Plástico PS, Dimensión: 7 x 11,5 x 20 cm, Color: Blanco

Khay tờ rơi Xukiva 2251