KHAY HỒ SƠ 190-4

Letter Desk Tray  |  デスクトレー

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm190-4, dạng: Ráp, số ngăn: 04, chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 35.5 x 26 x 39.8 cm, màu sắc: Đen

Model: 190-4, Number of tiers: 04, Material: Plastic PP, Dimension: 35.5 x 26 x 39.8 cm, Color: Black

モデル:190-4、層の数:04、素材:プラスチック PP、次元さ:35.5 x 26 x 39.8 cm、カラー:黒

모델: 190-4, 번호 : 04, 재질 : 플라스틱 PP, 크기 : 35.5 x 26 x 39.8 cm, 색상 : 검정

型号:190-4,层数:04,材质:塑料PP,尺寸:35.5 x 26 x 39.8 cm,颜色:黑色

Modelo: 190-4, Número de niveles: 04, Material: Plástico PP, Dimensión: 35,5 x 26 x 39,8 cm, Color: Negro

Khay 4 tầng Xukiva 190-4