HỘP BÚT 174

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm174, dạng xoay, số ngăn: 07, chất liệu: Nhựa, kích thước: 16.3 x 12.8 x 11.5 cm, màu sắc: Trắng, Trà, Xanh

Model: 174, Number of tiers: 07, Material: Plastic, Dimension: 16.3 x 12.8 x 11.5 cm, Color: Black, White, Blue

モデル:174、層の数:07、素材:プラスチック、次元さ:16.3 x 12.8 x 11.5 cm、カラー:ブラック、ホワイト、ブルー

모델: 174, 번호 : 07, 재질 : 플라스틱, 크기 : 16.3 x 12.8 x 11.5 cm, 색상 : 블루, 블랙, 화이트

型号:174,层数:07,材质:塑料,尺寸:16.3 x 12.8 x 11.5 cm,颜色:黑色、白色、蓝色

Modelo: 174, Número de niveles: 07, Material: Plástico, Dimensión: 16,3 x 12,8 x 11,5 cm, Color: Negro, Blanco, Azul

Hộp bút Xukiva 174