HỘP BÚT 172

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm172, dạng xoay, số ngăn: 07, chất liệu: Nhựa, kích thước: 12 x 10.6 x 9.2 cm, màu sắc: Trắng, Trà, Xanh

Model: 172, Number of tiers: 07, Material: Plastic, Dimension: 12 x 10.6 x 9.2 cm, Color: Black, White, Blue

モデル:172、層の数:07、素材:プラスチック、次元さ:12 x 10.6 x 9.2 cm、カラー:ブラック、ホワイト、ブルー

모델: 172, 번호 : 07, 재질 : 플라스틱, 크기 : 12 x 10.6 x 9.2 cm, 색상 : 블루, 블랙, 화이트

型号:172,层数:07,材质:塑料,尺寸:12 x 10.6 x 9.2 cm,颜色:黑色、白色、蓝色

Modelo: 172, Número de niveles: 07, Material: Plástico, Dimensión: 12 x 10,6 x 9,2 cm, Color: Negro, Blanco, Azul

Hộp bút Xukiva 172