CẮT KEO ĐỂ BÀN 221

Tape Dispenser  |  テープディスペンサー

Cắt keo chuyên dụng 2.5F

sản phẩm: 221, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa HI, kích thước: 6 x 8 x 14  cm, màu sắc: Xanh dương, Vàng, Đỏ, Đen

Model: 221, Number of tiers: 01, Material: Plastic HI, Dimension: 6 x 8 x 14 cm, Color: Blue, Yellow, Red, Black

モデル:221、層の数:01、素材:プラスチック HI、次元さ:6 x 8 x 14 cm、カラー:黒、青、黄、赤、

모델: 221, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 HI, 크기 : 6 x 8 x 14 cm, 색상 : 검정, 파랑, 노랑, 빨강

型号:221,层数:01,材质:塑料HI,尺寸:6 x 8 x 14 cm,颜色:蓝色,黄色,红色,黑色

Modelo: 221, Número de niveles: 01, Material: Plástico HI, Dimensión: 6 x 8 x 14 cm, Color: Azul, Amarillo, Rojo, Negro

Cắt keo Xukiva 221