CẮT KEO ĐỂ BÀN 208

Tape Dispenser  |  テープディスペンサー

Cắt keo chuyên dụng 2.5F

sản phẩm: 208, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa HI, kích thước: 17 x 8.2 x 10.5 cm, màu sắc: Xanh dương, Vàng, Đỏ, Đen

Model: 208, Number of tiers: 01, Material: Plastic HI, Dimension: 17 x 8.2 x 10.5 cm, Color: Blue, Yellow, Red, Black

モデル:208、層の数:01、素材:プラスチック HI、次元さ:17 x 8.2 x 10.5 cm、カラー:黒、青、黄、赤、

모델: 208, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 HI, 크기 : 17 x 8.2 x 10.5 cm, 색상 : 검정, 파랑, 노랑, 빨강

型号:208,层数:01,材质:塑料HI,尺寸:17 x 8.2 x 10.5 cm,颜色:蓝色,黄色,红色,黑色

Modelo: 208, Número de niveles: 01, Material: Plástico HI, Dimensión: 17 x 8,2 x 10,5 cm, Color: Azul, Amarillo, Rojo, Negro

Cắt keo Xukiva 208