CẮT KEO ĐỂ BÀN 197

Tape Dispenser  |  テープディスペンサー

Lưu trữ danh thiếp, business card…

sản phẩm197, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa HI, kích thước: 21 x 8.5 x 10 cm, màu sắc: Xanh dương, Vàng, Đỏ, Đen

Model: 197, Number of tiers: 01, Material: Plastic HI, Dimension: 21 x 8.5 x 10 cm, Color: Blue, Yellow, Red, Black

モデル:197、層の数:01、素材:プラスチック HI、次元さ:21 x 8.5 x 10 cm、カラー:黒、青、黄、赤、

모델: 197, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 HI, 크기 : 21 x 8.5 x 10 cm, 색상 : 검정, 파랑, 노랑, 빨강

型号:197,层数:01,材质:塑料HI,尺寸:21 x 8.5 x 10 cm,颜色:蓝色,黄色,红色,黑色

Modelo: 197, Número de niveles: 01, Material: Plástico HI, Dimensión: 21 x 8,5 x 10 cm, Color: Azul, Amarillo, Rojo, Negro

Cắt keo Xukiva 197