Phương thức thanh toán

Thông tin thanh toán được đăng trên website xukiva.com chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo chính sách của Công ty tùy từng thời điểm. Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số(848) 38384048 để được hổ trợ thêm.

 

Bạn cần phải thanh toán giá trị đơn hàng trước khi đơn hàng được chuyển đi, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ sau:
– Tạm ứng
– Bổ sung đơn hàng thiếu trước đó
– Thay đổi sản phẩm thay thế
Người mua cũng có thể chọn một trong hai hình thức thanh toán sau: tại kho và chuyển khoản ngân hàng
Thông tin thanh toán sẽ được cập nhật thường xuyên và sẽ được cung cấp bởi tư vấn viên.
Giá trị đơn hàng chỉ được thanh toán bằng VNĐ.