RUỘT CHÌ 0.5 171

Pencil Leads 0.5mm  | 鉛筆の芯 0.5mm

Nạp ngòi cho bút chì bấm 0.5

sản phẩm171, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 6 x 20 x 90 cm, màu sắc: Trắng trong

Model: 171, Material: Plastic PS, Dimension: 6 x 20 x 90 cm, Color: Transparent white

モデル:171、素材:プラスチック PS、次元さ:6 x 20 x 90 cm、カラー:透明な白

모델: 171, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 6 x 20 x 90 cm, 색상 : 투명한 흰색

型号:171,材质:PS 塑料,尺寸:6 x 20 x 90 cm,颜色:透明白

Modelo: 171, Material: Plástico PS, Dimensión: 6 x 20 x 90 cm, Color: Blanca transparente

Ruột chì Xukiva 05mm 171