KHUNG THỰC ĐƠN 234 A6

Slanted Sign Holder  |  サインホルダー

Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, thông báo…

sản phẩm234-A6, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 22 x 11 x 5 cm, màu sắc: Trắng trong

Model: 234-A6, Number of tiers: 01, Material: Plastic PS, Dimension: 22 x 11 x 5 cm, Color: White

モデル:234-A6、層の数:01、素材:プラスチック PS、次元さ:22 x 11 x 5 cm、カラー:白

모델: 234-A6, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 22 x 11 x 5 cm, 색상 : 화이트

型号:234-A6,层数:01,材质:塑料PS,尺寸:22 x 11 x 5 cm,颜色:白色

Modelo: 234-A6, Número de niveles: 01, Material: Plástico PS, Dimensión: 22 x 11 x 5 cm, Color: Blanco

Khung thực đơn Xukiva 234 A6