KHUNG THỰC ĐƠN 211 A4

Slanted Sign Holder  |  サインホルダー

Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, thông báo…

sản phẩm211-A4, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 22.2 x 6 x 33.8 cm, màu sắc: Trắng trong

Model: 211-A4, Number of tiers: 01, Material: Plastic PS, Dimension: 22.2 x 6 x 33.8 cm, Color: White

モデル:211-A4、層の数:01、素材:プラスチック PS、次元さ:22.2 x 6 x 33.8 cm、カラー:白

모델: 211-A4, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 22.2 x 6 x 33.8 cm, 색상 : 화이트

型号:211-A4,层数:01,材质:塑料PS,尺寸:22.2 x 6 x 33.8 cm,颜色:白色

Modelo: 211-A4, Número de niveles: 01, Material: Plástico PS, Dimensión: 22,2 x 6 x 33,8 cm, Color: Blanco

Khung thực đơn Xukiva 211 A4