KHUNG THỰC ĐƠN 191 A6

Sign Holder  |  サインホルダー

Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, thông báo (A6) …

sản phẩm191-A6, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 11.3 x 5.8 x 19 cm, màu sắc: Trắng trong

Model: 191-A6, Number of tiers: 01, Material: Plastic PS, Dimension: 11.3 x 5.8 x 12 cm, Color: White

モデル:191-A6、層の数:01、素材:プラスチック PS、次元さ:11.3 x 5.8 x 19 cm、カラー:白

모델: 191-A6, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 11.3 x 5.8 x 19 cm, 색상 : 화이트

Modelo: 191-A5, Número de niveles: 01, Material: Plástico PS, Dimensión: 16,2 x 6 x 25 cm, Color: Blanco

Khung thực đơn Xukiva 191 A6