KHUNG THỰC ĐƠN 191 A5

Sign Holder  |  サインホルダー

Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, thông báo (A5) …

sản phẩm191-A5, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 16.2 x 6 x 25 cm, màu sắc: Trắng trong

Model: 191-A5, Number of tiers: 01, Material: Plastic PS, Dimension: 16.2 x 6 x 25 cm, Color: White

モデル:191-A5、層の数:01、素材:プラスチック PS、次元さ:16.2 x 6 x 25 cm、カラー:白

모델: 191-A5, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 16.2 x 6 x 25 cm, 색상 : 화이트

型号:191-A5,层数:01,材质:塑料PS,尺寸:16.2 x 6 x 25 cm,颜色:白色

Khung thực đơn Xukiva 191 A5