KHUNG CHỨC DANH 239

Slanted Sign Holder  |  サインホルダー

Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, thông báo…

sản phẩm239, số ngăn chứa: 01, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 7 x 15 x 27 cm, màu sắc: Nâu & Trắng trong

Model: 239, Number of tiers: 01, Material: Plastic PS, Dimension: 7 x 15 x 27  cm, Color: Brown & Transparent white

モデル:239、層の数:01、素材:プラスチック PS、次元さ:7 x 15 x 27 cm、カラー:ブラウン&トランスペアレントホワイト

모델: 239, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 7 x 15 x 27 cm, 색상 : 브라운 & 투명 화이트

型号:239,层数:01,材质:塑料PS,尺寸:7 x 15 x 27 cm,颜色:棕&透明白

Modelo: 239, Número de niveles: 01, Material: Plástico PS, Dimensión: 7 x 15 x 27 cm, Color: Marrón y blanca transparente

Khung chức danh 239