KHUNG CHỨC DANH 227

Tent Holder  |  ブックエンド

Hiển thị chức danh, thông tin cá nhân, hội nghị…

sản phẩm227, số ngăn chứa: 02, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 10 x 30 cm, màu sắc: Trắng

Model: 227, Number of tiers: 02, Material: Plastic PS, Dimension: 10 x 30 cm, Color: White

モデル:227、層の数:02、素材:プラスチック PS、次元さ:10 x 30 cm、カラー:白

모델: 227, 번호 : 02, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 10 x 30 cm, 색상 : 화이트

型号:227,层数:02,材质:塑料PS,尺寸:10 x 30 cm,颜色:白色

Modelo: 227, Número de niveles: 02, Material: Plástico PS, Dimensión: 10 x 30 cm, Color: Blanco