KHAY TỜ RƠI 224-3

Desktop Display Rack  |  サインホルダー

Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, tờ rơi, brochure…

sản phẩm224-3, số ngăn chứa: 03, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 14 x 17 x 23 cm, màu sắc: Trắng trong

Model: 224-3, Number of tiers: 03, Material: Plastic PS, Dimension: 14 x 17 x 23 cm, Color: White

モデル:224-3、層の数:03、素材:プラスチック PS、次元さ:14 x 17 x 23 cm、カラー:白

모델: 224-3, 번호 : 03, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 14 x 17 x 23 cm, 색상 : 화이트

型号:224-3,层数:03,材质:塑料PS,尺寸:14 x 17 x 23 cm,颜色:白色

Modelo: 224-3, Número de niveles: 03, Material: Plástico PS, Dimensión: 14 x 17 x 23 cm, Color: Blanco

Khay tờ rơi Xukiva 2243