KHAY TỜ RƠI 223-2

Desktop Display Rack  |  サインホルダー

Lưu trữ thực đơn, nội dung quảng bá, tờ rơi, brochure…

sản phẩm223-2, số ngăn chứa: 02, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 12 x 23.5 x 29 cm, màu sắc: Trắng trong

Model: 223-2, Number of tiers: 02, Material: Plastic PS, Dimension: 12 x 23.5 x 29 cm, Color: White

モデル:223-2、層の数:02、素材:プラスチック PS、次元さ:12 x 23.5 x 29 cm、カラー:白

모델: 223-2, 번호 : 02, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 12 x 23.5 x 29 cm, 색상 : 화이트

型号:223-2,层数:02,材质:塑料PS,尺寸:12 x 23.5 x 29 cm,颜色:白色

Modelo: 223-2, Número de niveles: 02, Material: Plástico PS, Dimensión: 12 x 23,5 x 29 cm, Color: Blanco

Khay tờ rơi Xukiva 2232