KHAY TẠP CHÍ 212

Magazine File |  マガジンファイル

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm: 212, dạng : ráp, số ngăn: 04, chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 26 x 32 x 30.5 cm, màu sắc: Xanh Dương

Model: 212, Number of tiers: 04, Material: Plastic PP, Dimension: 26 x 32 x 30.5 cm, Color: Blue

モデル:212、層の数:04、素材:プラスチック PP、次元さ:26 x 32 x 30.5 cm、カラー:青

모델: 212, 번호 : 04, 재질 : 플라스틱 PP, 크기 : 26 x 32 x 30.5 cm, 색상 : 푸른

型号:212,层数:04,材质:塑料PP,尺寸:26 x 32 x 30.5 cm,颜色:蓝色

Modelo: 212, Número de niveles: 04, Material: Plástico PP, Dimensión: 26 x 32 x 30,5 cm, Color: Azul

Khay tạp chí Xukiva 4 ngăn 212