KHAY TẠP CHÍ 194

Magazine File |  マガジンファイル

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm194, dạng : ráp, số ngăn: 03, chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 25.5 x 31 x 24 cm, màu sắc: Xanh Dương

Model: 194, Number of tiers: 03, Material: Plastic PP, Dimension: 25.5 x 31 x 24 cm, Color: Blue

モデル:194、層の数:03、素材:プラスチック PP、次元さ: 25.5 x 31 x 24 cm、カラー:青

모델: 194, 번호 : 03, 재질 : 플라스틱 PP, 크기 : 25.5 x 31 x 24 cm, 색상 : 푸른

型号:194,层数:03,材质:塑料PP,尺寸:25.5 x 31 x 24 cm,颜色:蓝色

Modelo: 194, Número de niveles: 03, Material: Plástico PP, Dimensión: 25,5 x 31 x 24 cm, Color: Azul

Khay tạp chí Xukiva 3 ngăn 194