KHAY TẠP CHÍ 187

Magazine File |  マガジンファイル

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm187, số ngăn: 01, chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 26.2 x 10.4 x 29.2 cm, màu sắc: Đen, Đỏ, Xám, Xanh Lá, Xanh Dương

Model: 187, Number of tiers: 01, Material: Plastic PP, Dimension: 26.2 x 10.4 x 29.2 cm, Color: Black, Red, Gray, Green, Blue

モデル:187、層の数:01、素材:プラスチック PP、次元さ:26.2 x 10.4 x 29.2 cm、カラー:黒、赤、グレー、緑、青

모델: 187, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 PP, 크기 : 26.2 x 10.4 x 29.2 cm, 색상 : 검정, 빨강, 회색, 녹색, 파랑

型号:187,层数:01,材质:塑料PP,尺寸:26.2 x 10.4 x 29.2 cm,颜色:黑色,红色,灰色,绿色,蓝色

Modelo: 187, Número de niveles: 01, Material: Plástico PP, Dimensión: 26,2 x 10,4 x 29,2 cm, Color: Negro, Rojo, Gris, Verde, Azul

Khay tạp chí Xukiva 187