KHAY HỒ SƠ 232-3

Letter Desk Tray  |  デスクトレー

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm232-3, dạng: Ráp, số ngăn: 03, chất liệu: Nhựa HI, kích thước: 35.5 x 26 x 25.5 cm, màu sắc: Xanh dương

Model: 232-3, Number of tiers: 03, Material: Plastic HI, Dimension: 35.5 x 26 x 25.5 cm, Color: Blue

モデル:232-3、層の数:03、素材:プラスチック HI、次元さ:35.5 x 26 x 25.5 cm、カラー:ブルー

모델: 232-3, 번호 : 03, 재질 : 플라스틱 HI, 크기 : 35.5 x 26 x 25.5 cm, 색상 : 푸른

型号:232-3,层数:03,材质:塑料 HI,尺寸:35.5 x 26 x 25.5 cm,颜色:蓝色

Modelo: 232-3, Número de niveles: 03, Material: Plástico HI, Dimensión: 35,5 x 26 x 25,5 cm, Color: Azul

Khay 3 tầng Xukiva 232-3