KHAY HỒ SƠ 206-3

Stackable Desk Tray  |  デスクトレー

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm206-3, dạng: Trượt, số ngăn: 03, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 35.5 x 26 x 16.5 cm, màu sắc: Đen

Model: 206-3, Number of tiers: 03, Material: Plastic PS, Dimension: 35.5 x 26 x 16.5 cm, Color: Black

モデル:206-3、層の数:03、素材:プラスチック PS、次元さ:35.5 x 26 x 16.5 cm、カラー:黒

모델: 206-3, 번호 : 03, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 35.5 x 26 x 16.5 cm, 색상 : 검정

型号:206-3,层数:03,材质:塑料PS,尺寸:35.5 x 26 x 16.5 cm,颜色:黑色

Modelo: 206-3, Número de niveles: 03, Material: Plástico PS, Dimensión: 35,5 x 26 x 16,5 cm, Color: Negro

Khay 3 tầng Xukiva 206-3