KHAY HỒ SƠ 190-5

Letter Desk Tray  |  デスクトレー

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm190-5, dạng: Ráp, số ngăn: 05, chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 35.5 x 26 x 51 cm, màu sắc: Đen

Model: 190-5, Number of tiers: 05, Material: Plastic PP, Dimension: 35.5 x 26 x 51 cm, Color: Black

モデル:190-5、層の数:05、素材:プラスチック PP、次元さ:35.5 x 26 x 51 cm、カラー:黒

모델: 190-5, 번호 : 05, 재질 : 플라스틱 PP, 크기 : 35.5 x 26 x 51 cm, 색상 : 검정

型号:190-5,层数:05,材质:塑料PP,尺寸:35.5 x 26 x 51 cm,颜色:黑色

Modelo: 190-5, Número de niveles: 05, Material: Plástico PP, Dimensión: 35,5 x 26 x 51 cm, Color: Negro

Khay 5 tầng Xukiva 190-5