KHAY HỒ SƠ 190-3

Letter Desk Tray  |  デスクトレー

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm190-3, dạng: Ráp, số ngăn: 03, chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 35.5 x 26 x 28.6 cm, màu sắc: Đen

Model: 190-3, Number of tiers: 03, Material: Plastic PP, Dimension: 35.5 x 26 x 28.6 cm, Color: Black

モデル:190-3、層の数:03、素材:プラスチック PP、次元さ:35.5 x 26 x 28.6 cm、カラー:黒

모델: 190-3, 번호 : 03, 재질 : 플라스틱 PP, 크기 : 35.5 x 26 x 28.6 cm, 색상 : 검정

型号:190-3,层数:03,材质:塑料PP,尺寸:35.5 x 26 x 28.6 cm,颜色:黑色

Modelo: 190-3, Número de niveles: 03, Material: Plástico PP, Dimensión: 35,5 x 26 x 28,6 cm, Color: Negro

Khay 3 tầng Xukiva 190-3