KHAY HỒ SƠ 190-2

Letter Desk Tray  |  デスクトレー

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm190-2, dạng: Ráp, số ngăn: 02, chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 35.5 x 26 x 11.5 cm, màu sắc: Đen

Model: 190-2, Number of tiers: 02, Material: Plastic PP, Dimension: 35.5 x 26 x 11.5 cm, Color: Black

モデル:190-2、層の数:02、素材:プラスチック PP、次元さ:35.5 x 26 x 11.5 cm、カラー:黒

모델: 190-2, 번호 : 02, 재질 : 플라스틱 PP, 크기 : 35.5 x 26 x 11.5 cm, 색상 : 검정

型号:190-2,层数:02,材质:塑料PP,尺寸:35.5 x 26 x 11.5 cm,颜色:黑色

Modelo: 190-2, Número de niveles: 02, Material: Plástico PP, Dimensión: 35,5 x 26 x 11,5 cm, Color: Negro

Khay 2 tầng Xukiva 190-2