KHAY HỒ SƠ 182-2

Letter Desk Tray  |  デスクトレー

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm182-2, dạng: Ráp, số ngăn: 02, chất liệu: Nhựa HI, kích thước: 35.5 x 26 x 15.5 cm, màu sắc: Xanh dương

Model: 182-2, Number of tiers: 02, Material: Plastic HI, Dimension: 35.5 x 26 x 15.5 cm, Color: Blue

モデル:182-2、層の数:02、素材:プラスチック HI、次元さ:35.5 x 26 x 15.5 cm、カラー:ブルー

모델: 182-2, 번호 : 02, 재질 : 플라스틱 HI, 크기 : 35.5 x 26 x 15.5 cm, 색상 : 푸른

型号:182-2,层数:02,材质:塑料 HI,尺寸:35.5 x 26 x 15.5 cm,颜色:蓝色

Modelo: 182-2, Número de niveles: 02, Material: Plástico HI, Dimensión: 35,5 x 26 x 15,5 cm, Color: Azul

Khay 2 tầng Xukiva 182-2