KHAY HỒ SƠ 180-2

Stackable Desk Tray  |  デスクトレー

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm180-2, dạng: Trượt, số ngăn: 02, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 35.5 x 26 x 11.5 cm, màu sắc: Đen

Model: 180-2, Number of tiers: 02, Material: Plastic PS, Dimension: 35.5 x 26 x 11.5 cm, Color: Black

モデル:180-2、層の数:02、素材:プラスチック PS、次元さ:35.5 x 26 x 11.5 cm、カラー:黒

모델: 180-2, 번호 : 02, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 35.5 x 26 x 11.5 cm, 색상 : 검정

型号:180-2,层数:02,材质:塑料PS,尺寸:35.5 x 26 x 11.5 cm,颜色:黑色

Modelo: 180-2, Número de niveles: 02, Material: Plástico PS, Dimensión: 35,5 x 26 x 11,5 cm, Color: Negro

Khay 2 tầng Xukiva 180-2