KHAY HỒ SƠ 169-1

Stackable Desk Tray  |  デスクトレー

Lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ…

sản phẩm169-1, dạng: Trượt, số ngăn: 01, chất liệu: Nhựa PS, kích thước: 35.5 x 26 x 5.5 cm, màu sắc: Xanh Đen

Model: 169-1, Number of tiers: 01, Material: Plastic PS, Dimension: 35.5 x 26 x 5.5 cm, Color: Dark Blue

モデル:169-1、層の数:01、素材:プラスチック PS、次元さ:35.5 x 26 x 5.5 cm、カラー:ダークブルー

모델: 169-1, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱 PS, 크기 : 35.5 x 26 x 5.5 cm, 색상 : 다크 블루

型号:169-1,层数:01,材质:塑料PS,尺寸:35.5 x 26 x 5.5 cm,颜色:深蓝色

Modelo: 169-1, Número de niveles: 01, Material: Plástico PS, Dimensión: 35,5 x 26 x 5,5 cm, Color: Azul oscuro

Khay 1 tầng Xukiva 169-1