HỘP BÚT SM806

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm: SM806, dang xoay, số ngăn: 04, chất liệu: Gỗ, kích thước: 13 x 20 x 14.5 cm

Model: SM806, Number of tiers: 04, Material: Wood, Dimension: 13 x 20 x 14.5 cm

モデル:SM806、層の数:04、材質:ウッド、次元さ:13 x 20 x 14.5 cm

모델: SM806, 번호 : 04, 재질 : 목재, 크기 : 13 x 20 x 14.5 cm

型号:SM806,层数:04,材质:木材,尺寸:13 x 20 x 14.5 cm

Modelo: SM806, Número de niveles: 04, Material: Madera, Dimensión: 13 x 20 x 14,5 cm

Hộp bút gỗ SM806