HỘP BÚT SM8013

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm: SM8013, dang xoay, số ngăn: 05, chất liệu: Gỗ, kích thước: 14 x 17 x 12.5 cm

Model: SM8013, Number of tiers: 05, Material: Wood, Dimension: 14 x 17 x 12.5 cm

モデル:SM8013、層の数:05、材質:ウッド、次元さ:14 x 17 x 12.5 cm

모델: SM8013, 번호 : 05, 재질 : 목재, 크기 : 14 x 17 x 12.5 cm

型号:SM8013,层数:05,材质:木材,尺寸:14 x 17 x 12.5 cm

Modelo: SM8013, número de niveles: 05, material: Madera, dimensiones: 14 x 17 x 12,5 cm

Hộp bút gỗ SM8013