HỘP BÚT SM6501

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm: SM6501, dang xoay, số ngăn: 05, chất liệu: Gỗ, kích thước: 12 x 20 x 13.5 cm

Model: SM6501, Number of tiers: 05, Material: Wood, Dimension: 12 x 20 x 13.5 cm

モデル:SM6501、層の数:05、材質:ウッド、次元さ:12 x 20 x 13.5 cm

모델: SM6501, 번호 : 05, 재질 : 목재, 크기 : 12 x 20 x 13.5 cm

型号:SM6501,层数:05,材质:木材,尺寸:12 x 20 x 13.5 cm

Modelo: SM6501, Número de niveles: 05, Material: Madera, Dimensión: 12 x 20 x 13,5 cm

Hộp bút gỗ SM6501