HỘP BÚT SM111

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm: SM111, dang xoay, số ngăn: 04, chất liệu: Gỗ, kích thước: 11.5 x 10.5 x 9 cm

Model: SM111, Number of tiers: 04, Material: Wood, Dimension: 11.5 x 10.5 x 9 cm

モデル:SM111、層の数:04、材質:ウッド、次元さ:11.5 x 10.5 x 9 cm

모델: SM111, 번호 : 04, 재질 : 목재, 크기 : 11.5 x 10.5 x 9 cm

型号:SM111,层数:04,材质:木材,尺寸:11.5 x 10.5 x 9 cm

Modelo: SM111, Número de niveles: 04, Material: Madera, Dimensión: 11,5 x 10,5 x 9 cm

Hộp bút gỗ SM111