HỘP BÚT SM110

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm: SM110, dang xoay, số ngăn: 04, chất liệu: Gỗ, kích thước: 12 x 11 x 9 cm

Model: SM110, Number of tiers: 04, Material: Wood, Dimension: 12 x 11 x 9 cm

モデル:SM110、層の数:04、材質:ウッド、次元さ:12 x 11 x 9 cm

모델: SM110, 번호 : 04, 재질 : 목재, 크기 : 12 x 11 x 9 cm

型号:SM110,层数:04,材质:木材,尺寸:12 x 11 x 9 cm

Modelo: SM110, Número de niveles: 04, Material: Madera, Dimensión: 12 x 11 x 9 cm

Hộp bút gỗ SM110