HỘP BÚT 220

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm220, số ngăn: 01, chất liệu: Nhựa, kích thước: 9.5 x 10.2 cm, màu sắc: Trắng, Xanh, Đỏ

Model: 220, Number of tiers: 01, Material: Plastic, Dimension: 9.5 x 10.2 cm, Color: White, Blue, Red

モデル:220、層の数:01、素材:プラスチック、次元さ:9.5 x 10.2 cm、カラー:白、青、赤

모델: 220, 번호 : 01, 재질 : 플라스틱, 크기 : 9.5 x 10.2 cm, 색상 : 화이트, 블루, 레드

型号:220,层数:01,材质:塑料,尺寸:9.5 x 10.2 cm,颜色:白、蓝、红

Modelo: 220, Número de niveles: 01, Material: Plástico, Dimensión: 9,5 x 10,2 cm, Color: Blanco, Azul, Rojo

Hộp bút Xukiva 220