HỘP BÚT 204

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm204, số ngăn: 04, chất liệu: Nhựa, kích thước: 10.8 x 10.6 x 9.2 cm, màu sắc: Trắng, Trà, Xanh

Model: 204, Number of tiers: 04, Material: Plastic, Dimension: 10.8 x 10.6 x 9.2 cm, Color: Black, White, Blue

モデル:204、層の数:04、素材:プラスチック、次元さ:10.8 x 10.6 x 9.2 cm、カラー:ブラック、ホワイト、ブルー

모델: 204, 번호 : 04, 재질 : 플라스틱, 크기 : 10.8 x 10.6 x 9.2 cm, 색상 : 블루, 블랙, 화이트

型号:204,层数:04,材质:塑料,尺寸:10.8 x 10.6 x 9.2 cm,颜色:黑色、白色、蓝色

Modelo: 204, Número de niveles: 04, Material: Plástico, Dimensión: 10,8 x 10,6 x 9,2 cm, Color: Negro, Blanco, Azul

Hộp bút Xukiva 204