HỘP BÚT 192

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm: 192, số ngăn: 05, chất liệu: Nhựa, kích thước: 11.5 x 10.5 x 9 cm, màu sắc: Trắng, Trà, Xanh

Model: 192, Number of tiers: 05, Material: Plastic, Dimension: 11.5 x 10.5 x 9 cm, color: Black, White, Blue

モデル:192、層の数:05、素材:プラスチック、次元さ:11.5 x 10.5 x 9 cm、カラー:ブラック、ホワイト、ブルー

모델: 192, 번호 : 05, 재질 : 플라스틱, 크기 : 11.5 x 10.5 x 9 cm, 색상 : 블루, 블랙, 화이트

型号:192,层数:05,材质:塑料,尺寸:11.5 x 10.5 x 9 cm,颜色:黑色、白色、蓝色

Modelo: 192, Número de niveles: 05, Material: Plástico, Dimensión: 11,5 x 10,5 x 9 cm, Color: Negro, Blanco, Azul

Hộp bút Xukiva 192