HỘP BÚT 184

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm184, tích hợp dụng cụ cắt keo, số ngăn: 07, chất liệu: Nhựa, kích thước: 19.5 x 11.5 x 7 cm, màu sắc: Trắng, Trà, Xanh

Model: 184, Number of tiers: 07, tape dispenser, Material: Plastic, Dimension: 19.5 x 11.5 x 7 cm, Color: Black, White, Blue

モデル:184、層の数:07、素材:プラスチック、次元さ:19.5 x 11.5 x 7 cm、カラー:ブラック、ホワイト、ブルー

모델: 184, 번호 : 07, 재질 : 플라스틱, 크기 : 19.5 x 11.5 x 7 cm, 색상 : 블루, 블랙, 화이트

型号:184,层数:07,胶带分配器,材质:塑料,尺寸:19.5 x 11.5 x 7 cm,颜色:黑色、白色、蓝色

Modelo: 184, Número de niveles: 07, dispensador de cinta, Material: Plástico, Dimensión: 19,5 x 11,5 x 7 cm, Color: Negro, Blanco, Azul

Hộp bút Xukiva 184