HỘP BÚT 183

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm183, số ngăn: 04, chất liệu: Nhựa, kích thước: 8.5 x 8.5 x 10 cm, màu sắc: Trắng, Trà, Xanh

Model: 183, Number of tiers: 04, Material: Plastic, Dimension: 8.5 x 8.5 x 10 cm, Color: Black, White, Blue

モデル:183、層の数:04、素材:プラスチック、次元さ:8.5 x 8.5 x10 cm、カラー:ブラック、ホワイト、ブルー

모델: 183, 번호 : 04, 재질 : 플라스틱, 크기 : 8.5 x 8.5 x10 cm, 색상 : 블루, 블랙, 화이트

型号:183,层数:04,材质:塑料,尺寸:8.5 x 8.5 x 10 cm,颜色:黑色、白色、蓝色

Modelo: 183, Número de niveles: 04, Material: Plástico, Dimensión: 8,5 x 8,5 x 10 cm, Color: Negro, Blanco, Azul

Hộp bút Xukiva 183