HỘP BÚT 170

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm170, số ngăn: 05, chất liệu: Nhựa, kích thước: 15.5 x 10.8 x 10.2 cm, màu sắc: Trắng, Trà, Xanh

Model: 170, number of tiers: 05,material: Plastic, dimension:15.5 x 10.8 x 10.2 cm, color: Black, White, Blue

モデル:170、層の数:05、素材:プラスチック、次元さ:15.5 x 10.8 x10.2 cm、カラー:ブラック、ホワイト、ブルー

모델 : 170, 번호 : 05, 재질 : 플라스틱, 크기 : 15.5 x 10.8 x 10.2 cm, 색상 : 블루, 블랙, 화이트

型号:170,层数:05,材质:塑料,尺寸:15.5 x 10.8 x 10.2 cm,颜色:黑色、白色、蓝色

Modelo: 170, número de niveles: 05, material: plástico, dimensiones: 15,5 x 10,8 x 10,2 cm, color: negro, blanco, azul

Hộp bút Xukiva 170