HỘP BÚT 168

Desk Organizers  |  デスクオーガナイザー

Lưu trữ bút viết, phụ kiện văn phòng…

sản phẩm168, số ngăn: 06, chất liệu: Nhựa, kích thước: 10.8 x 10.6 x 9.2 cm, màu sắc: Trắng, Trà, Xanh

Model: 168, number of tiers: 06, material: Plastic, dimension: 10.8 x 10.6 x 9.2 cm, color: Black, White, Blue

モデル:168、層の数:06、素材:プラスチック、次元さ:10.8 x 10.6 x 9.2 cm、カラー:ブラック、ホワイト、ブルー

모델: 168, 번호 : 06, 재질 : 플라스틱, 크기 : 10.8 x 10.6 x 9.2 cm, 색상 : 블루, 블랙, 화이트

型号:168,层数:06,材质:塑料,尺寸:10.8 x 10.6 x 9.2 cm,颜色:黑色、白色、蓝色

Modelo: 168, número de niveles: 06, material: plástico, dimensiones: 10,8 x 10,6 x 9,2 cm, color: negro, blanco, azul

Hộp bút Xukiva 168