GIẤY NOTES MŨI TÊN 0.5 X 1.7

Arrow Flags 0.5 x 1.7 | 矢印フラグ 0.5 x 1.7

Tạo ghi chú nhanh kèm lớp dán hổ trợ

sản phẩm: NMT-5, Chất liệu: Giấy, Kích thước: 10 x 15 x 75  mm, Màu sắc: Nhiều màu

Model: NMT-5, Material: Paper, Dimension: 10 x 15 x 75 mm, Color: Multi Color

モデル:NMT-5、素材:紙、次元さ:10 x 15 x 75 mm、カラー:マルチカラー

모델: NMT-5, 재질 : 종이, 크기 : 10 x 15 x 75 mm, 색상 : 멀티 컬러

型号:NMT-5,材质:纸,尺寸:10 x 15 x 75 mm,颜色:多色的

Modelo: NMT-5, Material: Papel, Dimensión: 10 x 15 x 75 mm, Color: Multicolor

Giấy notes mũi tên