GIẤY NOTES KẺ NGANG 3 x 4

Lined Sticky Notes 3 x 4 | 罫線付き付箋 3×4

Tạo ghi chú nhanh kèm lớp dán hổ trợ

sản phẩm: NS-34, Chất liệu: Giấy, Kích thước: 10 x 75 x 102  mm, Màu sắc: Vàng

Model: NS-34, Material: Paper, Dimension: 10 x 75 x 102 mm, Color: Yellow

モデル:NS-34、素材:紙、次元さ:10 x 75 x 102 mm、カラー:黄色

모델: NS-34, 재질 : 종이, 크기 : 10 x 75 x 102 mm, 색상 : 노란색

型号:NS-34,材质:纸,尺寸:10 x 75 x 102 mm,颜色:黄色的

Modelo: NS-34, Material: Papel, Dimensión: 10 x 75 x 102 mm, Color: Amarilla

Giấy notes kẻ ngang 3x4