GIẤY NOTES KẺ NGANG 2 x 3

Lined Sticky Notes 2 x 3 | 罫線付き付箋 2×3

Tạo ghi chú nhanh kèm lớp dán hổ trợ

sản phẩm: NS-23, Chất liệu: Giấy, Kích thước: 10 x 51 x 75  mm, Màu sắc: Vàng

Model: NS-23, Material: Paper, Dimension: 10 x 51 x 75 mm, Color: Yellow

モデル:NS-23、素材:紙、次元さ:10 x 51 x 75 mm、カラー:黄色

모델: NS-23, 재질 : 종이, 크기 : 10 x 51 x 75 mm, 색상 : 노란색

型号:NS-23,材质:纸,尺寸:10 x 51 x 75 mm,颜色:黄色的

Modelo: NS-23, Material: Papel, Dimensión: 10 x 51 x 75 mm, Color: Amarilla

Giấy notes kẻ ngang 2x3