GIẤY NOTES 4 MÀU 3 x 4

Sticky Color Notes 3 x 4 | 付箋カラーノート 3 x 4

Tạo ghi chú nhanh kèm lớp dán hổ trợ

sản phẩm: NM-34-4, Chất liệu: Giấy, Kích thước: 10 x 75 x 102  mm, Màu sắc: Nhiều màu

Model: NM-34-4, Material: Paper, Dimension: 10 x 75 x 102 mm, Color: Multi Color

モデル:NM-34-4、素材:紙、次元さ:10 x 75 x 102 mm、カラー:マルチカラー

모델: NM-34-4, 재질 : 종이, 크기 : 10 x 75 x 102 mm, 색상 : 멀티 컬러

型号:NM-34-4,材质:纸,尺寸:10 x 75 x 102 mm,颜色:多色的

Modelo: NM-34-4, Material: Papel, Dimensión: 10 x 75 x 102 mm, Color: Multicolor

Giấy notes 4 màu 3x4