GIẤY NOTES VÀNG 3 x 5

Sticky Notes 3 x 5 | 付箋 3×5

Tạo ghi chú nhanh kèm lớp dán hổ trợ

sản phẩm: N-35, Chất liệu: Giấy, Kích thước: 10 x 75 x 127  mm, Màu sắc: Vàng

Model: N-35, Material: Paper, Dimension: 10 x 75 x 127 mm, Color: Yellow

モデル:N-35、素材:紙、次元さ:10 x 75 x 127 mm、カラー:黄色

모델: N-35, 재질 : 종이, 크기 : 10 x 75 x 127 mm, 색상 : 노란색

型号:N-35,材质:纸,尺寸:10 x 75 x 127 mm,颜色:黄色的

Modelo: N-35, Material: Papel, Dimensión: 10 x 75 x 127 mm, Color: Amarilla

Giấy notes 3x5