GIẤY NOTES VÀNG 3 x 3

Sticky Notes 3 x 3 | 付箋 3×3

Tạo ghi chú nhanh kèm lớp dán hổ trợ

sản phẩm: N-33, Chất liệu: Giấy, Kích thước: 10 x 75 x 75  mm, Màu sắc: Vàng

Model: N-33, Material: Paper, Dimension: 10 x 75 x 75 mm, Color: Yellow

モデル:N-33、素材:紙、次元さ:10 x 75 x 75 mm、カラー:黄色

모델: N-33, 재질 : 종이, 크기 : 10 x 75 x 75 mm, 색상 : 노란색

型号:N-33,材质:纸,尺寸:10 x 75 x 75 mm,颜色:黄色的

Modelo: N-33, Material: Papel, Dimensión: 10 x 75 x 75 mm, Color: Amarilla

Giấy notes 3x3