GIẤY NOTES VÀNG 2 x 3

Sticky Notes 2 x 3 | 付箋 2×3

Tạo ghi chú nhanh kèm lớp dán hổ trợ

sản phẩm: N-23, Chất liệu: Giấy, Kích thước: 10 x 51 x 75  mm, Màu sắc: Vàng

Model: N-23, Material: Paper, Dimension: 10 x 51 x 75 mm, Color: Yellow

モデル:N-23、素材:紙、次元さ:10 x 51 x 75 mm、カラー:黄色

모델: N-23, 재질 : 종이, 크기 : 10 x 51 x 75 mm, 색상 : 노란색

型号:N-23,材质:纸,尺寸:10 x 51 x 75 mm,颜色:黄色的

Modelo: N-23, Material: Papel, Dimensión: 10 x 51 x 75 mm, Color: Amarilla

Giấy notes 2x3